Spring naar de inhoud Spring naar zoeken
 

Hoe werkt passend onderwijs?

Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen gaan bij voorkeur naar het regulier onderwijs. Voor leerlingen die het regulier onderwijs niet halen, blijft het speciaal onderwijs bestaan. Lees welke gevolgen passend onderwijs heeft voor bekostiging, verantwoordelijkheid van scholen, speciaal onderwijs, leraren en begeleiders en afstemming met gemeenten.

UWat is passend onderwijs?

besturen Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

UVerantwoordelijkheid van scholen

Verantwoordelijkheid van scholen Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

UVeranderingen (v)so

Speciaal onderwijs De invoering van de Wet passend onderwijs en de Wet kwaliteit (v)so heeft belangrijke gevolgen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

UVeranderingen cluster 1 en 2

Cluster 1 en 2 Met de invoering van passend onderwijs gaat cluster 2 (net als cluster 1) vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise over op een landelijke systematiek.

UInpassing van lwoo en pro

IMG_0184 In het regeerakkoord is aangekondigd dat ook lwoo en pro onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gaan vallen.

UVeranderingen voor leraren en begeleiders

Leraren en begeleiders Extra ondersteuning vindt zo veel mogelijk in de klas plaats. Leraren staan er daarbij natuurlijk niet alleen voor.

USamenwerkingsverbanden en gemeenten

k4_watzijnswv_0197 Scholen gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden: 76 in het primair onderwijs en 74 in het voortgezet onderwijs.

UPioniers in passend onderwijs

Waarom pioniers Het primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en het voortgezet onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland starten een jaar eerder met passend onderwijs.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.